Sådan henviser du til Anker Fjord Hospice

Indlæggelse på hospice forudsætter henvisning fra en læge, f.eks. patientens praktiserende læge eller behandlende læge på et hospital.

 Vil du henvise en patient til ophold på Anker Fjord, skal følgende kriterier være opfyldt og beskrevet i henvisningen:

  • Forventet kort levetid
  • Behandling med helbredende sigte skal være ophørt, og patienten opfylder betingelserne for udfærdigelse af terminalerklæring.
  • Komplekse problemstillinger af fysisk, psykosocial eller åndelig/eksistentiel karakter. Beskrivelse af problemstillinger og symptomer angives i henvisningen.
  • Behandlingsniveauet skal være afklaret, således at den henviste patient ikke har symptomer af en karakter, der fordrer indlæggelse på hospital.
  • Patienten skal desuden være indforstået med og acceptere, at der på hospice ikke foretages genoplivning ved hjerte- eller respirationsstop.
  • EORTC-skema udfyldes af patienten, evt. med hjælp fra pårørende eller hjemmesygeplejerske/hjemmepleje, og sendes med henvisningen. 
  • EORTC skema.
  • FMK skal være afstemt
  • Den henviste har et ønske om at leve den sidste tid på hospice og er velinformeret om andre muligheder for ophold og støtte.

Henvisningen

Henvisningen sendes elektronisk til
Anker Fjord Hospice 6510.01.0
Lokationsnummer 579 000 198 31 16
Journal og personoplysninger (tlf.nr. til patient og også gerne på nærmeste pårørende) bedes medsendt såfremt patienten er bosiddende eller i behandling uden for Region Midtjylland.

Hospicechefen varetager sammen med læge fra Regions Midtjyllands hospitalsvæsen visitation til hospice.

 

Hverdagsliv

HENT SKEMAET HER