Sådan henviser du til Anker Fjord Hospice

Indlæggelse på hospice forudsætter lægelig henvisning, f.eks. fra patientens praktiserende læge, behandlende læge på hospital eller læge i det palliative team.

Vil du henvise en patient til Anker Fjord Hospice, skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Forventet kort levetid (udarbejdet terminalerklæring og terminaltilskud til medicin).
  • Helbredende behandling er ophørt.
  • Komplekse problemstillinger af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter.
  • Behandlingsniveauet skal være afklaret, således at den henviste ikke har symptomer af en karakter, der fordrer indlæggelse på hospital.

Den henviste har et ønske om at leve den sidste tid på hospice og er velinformeret om andre muligheder for ophold og støtte.

Visitationsansvar

Hospicechefen varetager visitation til hospice sammen med den læge fra Region Midtjyllands hospitalsvæsen, der er tilknyttet hospice.

KOL-patienter

Der er særlige henvisningskriterier for KOL-patienter. 

HENT KRITERIERNE HER

 


Henvisning
En henvisning består af to dele – en lægedel og en patientdel.

1) Elektronisk henvisning, som lægen sender til: 
Anker Fjord Hospice afd. 6515.01.0
Lokationsnummer 579 000 198 31 16

Lægen kan f.eks. være den praktiserende læge, behandlende læge på hospitalet eller læge fra det palliative team.

Journalpapirer er kun relevant for patienter bosiddende eller behandlet uden for Region Midtjylland.

2) Ansøgningsskema samt EORTC-skema, som patienten eller pårørende selv udfylder og sender til os. 

HENT SKEMAERNE HER 

 

Hverdagsliv

HENT SKEMAET HER