Sådan får du plads

I Danmark er der 19 hospicer, og der er frit hospicevalg.

Indlæggelse på hospice er gratis for patienter. For patienter udenfor Region Midtjylland kan der blive tale om betaling for transporten til Anker Fjord Hospice.

Hvem kan komme på hospice - målgruppe:

Det er egen læge eller sygehuslægen, der henviser til hospice.

Patienter, der henvises til Anker Fjord Hospice skal opfylde følgende nationale visitationskriterier:

 • Patienter med livstruende og uhelbredelig sygdom ledsaget af komplekse palliative problemstillinger kan henvises.
 • Har opholdet ført til optimal symptomlindring, således at patienten vurderes at være i en stabil fase, kan patienten udskrives.
 • Helbredende behandling skal være ophørt, og der skal være udfærdiget terminalerklæring samt ansøgt om terminaltilskud til medicin.
 • Behandlingsniveauet skal være afklaret, således at den henviste ikke har symptomer af en karakter, der fordrer hospitalsindlæggelse.
 • Den henviste ønsker ophold på hospice, og er informeret om andre muligheder for støtte og ophold.

Lægehenvisningen skal være elektronisk

Ved henvisning skal følgende oplyses:

 • Egen læge, kontakt til hjemmeplejen
 • Henvisningsdiagnose
 • Navn, CPR-nr., adresse og telefonnr.
 • Kort beskrivelse af sygdomshistorie og almentilstand
 • Beskrivelse af aktuelle palliative problemer, som kvalme, smerte, åndenød, angst og uro og hvad der tidligere er forsøgt af behandling. Oplysning om åben indlæggelse og sociale ydelser (terminalerklæring, medicintilskud og plejeorlov).
 • Afstemt FMK

EORTC-skema skal udfyldes og medsendes/skrives i EPJ.

En henvisning til Anker Fjord Hospice består af to dele - en lægedel og en patientdel.

Ansøgningsskema til patienter

Der visiteres dagligt på hverdagen inden kl. 9.30.

Patient og henvisende indstans vil indenfor 3 dage blive kontaktet fra hospice. Visitationen foregår i et tværfagligt forum bestående af minimun en læge og en sygeplejerske.