Sådan får du plads

I Danmark findes 20 hospice, og der er frit hospicevalg.
Indlæggelse på hospice er gratis for patienten.

 For patienter der er bosiddende uden for Region Midtjylland er der egenbetaling for transporten til og fra Anker Fjord Hospice.

 Det er egen læge eller behandlende læge på hospital, der henviser til ophold på hospice.

 Vi opererer ikke med en venteliste, da vi dagligt prioriterer mellem dem, der er henviste, og beslutter ud fra den samlede situation, hvem der har mest brug for en plads.

 

Hvem kan komme på hospice 

Patienter med livstruende og uhelbredelig sygdom, hvor der er komplekse problemstillinger.
Helbredende behandling skal være ophørt.
Behandlingsniveauet skal være afklaret, således at der ikke er symptomer af en karakter, der kræver indlæggelse på et hospital.

Hver henvisning vurderes ud fra patientens og de pårørendes aktuelle situation og behov, således at dem, der har størst behov får plads først.

Hospice tilbyder også kortvarige ophold på 3-5 uger. Her er fokus rettet mod rehabilitering og lindring af symptomer med henblik på en bedre sygdomshåndtering og øget livskvalitet.

Patient og henvisende læge vil blive kontaktet af hospice, når henvisningen er visiteret.
Visitation foregår i et tværfagligt forum bestående af læge fra ELB og hospicechefen eller dennes stedfortræder.

Hvis patienten under opholdet kommer i en stabil og rolig fase, kan udskrivelse til eget hjem, plejehjem eller lignende komme på tale.
I så fald sker det på baggrund af en grundig forberedelse forud for udskrivelsen i tæt samarbejde med patient og pårørende.

Du og dine pårørende er altid velkommen til at kontakte os eller komme og besøge os, hvis du har spørgsmål eller blot ønsker at se Anker Fjord Hospice.