Privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, og sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice Hvide Sande, er dataansvarlig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Poul Carlson
Kløvervænget 21
6950 Ringkøbing
Tlf: 50 98 37 24
Mail: poulcarlson@mail.dk
CVR: 34768625

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
Medlemsoplysninger:
Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse

Her indsamler vi oplysningerne fra.
Vi har kun oplysninger, som vi får direkte fra medlemmer

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler udelukkende dine personoplysninger til at opkræve kontingent og udsende nyhedsbreve samt invitationer til Støtteforeningens arrangementer, herunder generalforsamling.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsinteresser, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser, som er:

  • At håndtere dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens vedtægter
  • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent
  • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det aldrig på andet lovligt grundlag end dit samtykke.
Vi indsamler ikke personoplysninger ud over de af dig afgivne.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre udenfor foreningen uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi sletter oplysninger om dig straks efter at dit medlemskab er ophørt.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

  • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget
  • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod at dine oplysninger anvendes til markedsføring
  • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.