Fokus på livet

På Anker Fjord Hospice ydes lindrende pleje og omsorg til patienter med livstruende sygdom gennem en specialiseret tværfaglig indsats, der retter sig mod både fysisk, psykisk, social og åndelig/eksistentiel lidelse. Anker Fjord Hospice er et sted, hvor man gør ventetid til levetid - et sted hvor man lever til man dør. Formålet er at fremme livskvaliteten for patienter og familier, som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom.

Her er der fokus på det hverdagsagtige. Her skabes rammer for den gode dag gennem sanselige oplevelser i smukke og æstetiske rum, hvor forståelse og respekt for privatliv og urørlighedszone er afgørende. Her gives støtte til at skabe meningsfuldt samvær for den døende og de mennesker, der udgør betydningsfulde relationer for den døende.

Indsatsen gælder også til de pårørende - både under indlæggelse på Anker Fjord Hospice og som efterlevende.