Behandling, lindring og pleje

Specialiseret tværfaglig palliativ indsats


Formålet med indlæggelse på hospice er at yde en specialiseret, tværfaglig palliativ indsats, som ikke kan varetages på basisniveau i almen praksis, hjemmepleje eller på plejecenter/hospitalsafdeling.

Den lindrende behandling omfatter pleje og omsorg til patienter med livstruende sygdomme samt til uhelbredeligt syge og døende menneske i den sidste levetid. Det er også formålet at yde støtte, vejledning og omsorg til den døendes pårørende og senere efterlevende.

Den specialiserede palliative indsats kan medføre, at patientens tilstand stabiliseres i en sådan grad, at patienten kan udskrives til eget hjem eller plejehjem i en periode, evt. for senere at blive genhenvist til hospice. Udskrevne patienter tilbydes en frivillig navigator.