Pårørende på Anker Fjord Hospice

Som pårørende kan du være medindlagt. Der er et gæsteværelse i hver lejlighed. Overnatning inkl. forplejning koster 300 kr. pr. døgn. 

Pårørende er vigtige for patienten og medinddrages i forløbet i det omfang, de ønsker og magter. Det er vigtigt, at gensidige forventninger bliver afstemt, således at samarbejdet kan blive givende og værdifuldt for alle parter.

Pårørende kan gøre brug af det tværfaglige personale. Der tilbydes pårørende samtaler til alle, og der afvikles pårørende "skole" tirsdag i Oasen. Her orienteres om husets tilbud, og der gives information af mere praktisk karakter, så som forsikringer, pensioner, bank, arv, testamente, begravelseshjælp mm.

Aktiviteter:

Anker Fjord Hospice har samarbejdsaftale med følgende seværdigheder i lokalområdet: 

  • Beach Bowl i Søndervig
  • Adventuregolf i Gammelsogn - minigolf
  • Fiskeriets hus i Hvide Sande
  • Børne- og voksencykler til fri afbenyttelse
  • Der er mulighed for drageflyvning og en sejltur på fjorden - kontakt personalet.

Gæster/besøgende:

Gæster og besøgende er meget velkomne.

Der er ikke faste besøgstider på Anker Fjord Hospice - og besøg aftales altid med patient og dennes pårørende. 
Gæster/besøgende kan mod betaling spise med til måltiderne. Tilmelding sker til køkkenpersonalet inden kl. 09.00.

Ved dødsfald:

Ved dødsfald kan familien og de pårørende disponere over lejligheden i op til et døgn. Dette for at give ro og tid til at sige et uforstyrret farvel. Ved eventuel udsyngning bistår personalet gerne med sang og musik.  

Efter dødsfald:

Efterlevende vil få en invitation til mindeaften, som afvikles to gange årligt. Det foregår i henholdsvis Helligåndskirken i Hvide Sande og på Anker Fjord Hospice.

Der er ligeledes et tilbud om "pårørende café". Det afholdes i vinterhaven den første torsdag i hver måned fra kl. 14.00-16.00. Nogle kommer for at snakke, andre for bare at være her igen og mindes.