Om os

Støtteforeningen skal fremme aktiviteterne på Anker Fjord Hospice.

 

Støtteforeningens opgaver:

  • At fremme alment velgørende aktiviteter for Anker Fjord Hospice.
  • At udbrede kendskabet til hospicetanken og til det konkrete hospicetilbud i Region 
    Midtjylland, gennem oplysningsvirksomhed.
  • At støtte arbejdet på Anker Fjord Hospice, bl.a. ved at tilvejebringe aktiver eller ved at afholde/medvirke ved arrangementer.
  • At tilvejebringe økonomiske midler til foreningens arbejde ved at etablere et medlemsgrundlag i befolkningen, blandt privatpersoner, virksomheder og organisationer.
  • At yde støtte i form af medmenneskelig omsorg for mennesker, der har fået stillet diagnose med ringe eller ingen udsigt til helbredelse.