De Frivilliges Forening

Donation til De Frivilliges Forening

Påtænkes det at betænke De Frivilliges Forening på Anker Fjord Hospice, kan det oplyses, at donationen går ubeskåret til uddannelse af de frivillige, Temadage og Frivillig Forum, så vores mange frivillige til stadighed er opdateret og kan yde deres bedste i samværet med patienter og pårørende.

Kontonummer 7670 4598426