Idékatalog til ekstern undervisning

Som noget nyt tilbyder Anker Fjord Hospice nu undervisning ud af huset for ansatte på plejehjem

Undervisningen, der leveres af erfarne hospicesygeplejersker, tager udgangspunkt i tilhørernes og undervisernes egne erfaringer med at varetage plejen for mennesker med palliative behov. Der lægges op til deltagerinddragelse og diskussion.

Kursets indhold kan tilpasses det enkelte arbejdssteds særlige ønsker og behov.

Ved start udleveres et kompendium med relevant materiale, litteraturliste samt de PowerPoints, der anvendes i undervisningen.

Kursusbevis udstedes.

 

Undervisningen

Undervisningen bygger på hospicefilosofien om at skabe de bedste forudsætninger for livskvalitet, selvværd og en værdig død.  
Plejeopgaven ses som en tværfaglig opgave, der inddrager både fysiske psykiske, sociale og eksistentielle aspekter.

Kurset kan f.eks. tilrettelægges således:

2-dages undervisning for husets social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker
1-dags undervisning for sundhedshjælperne.
Opfølgning i form af deltagelse på en eller flere personalemøder efterfølgende tilbydes.

 

Indhold

Præsentation af:

  • Hospicetanken, indhold, historie, udviklingen i Danmark.
  • Den palliative indsats i Danmark, organisering, opgavefordelingen mellem de forskellige sektorer og mellem basis- og specialistniveau.
  • Det tværfaglige samarbejde.
  • Borgeren med palliative behov.
  • De pårørendes rolle.

Gennemgang af en arbejdsmetode, der lægger op til at inddrage det hele menneske og de pårørende:

Indsatsområde, anamnese, mål, handlingsforslag, justering/evaluering.
Med udgangspunkt i den metode gennemgås farmakologiske og non-farmakologiske handlingsforslag til lindring af de mest almindelige symptomer hos personer med livstruende sygdom. Smerter, træthed, ernæring, mundpleje, kvalme, tarmfunktion, åndenød, delirium…
Gennemgang af særlige problemstillinger i de sidste levedøgn.