Den lindrende pleje og omsorg - den palliative indsats.

 

Palliative indsats er lindrende behandling, pleje og omsorg til mennesker med alvorlig, livstruende sygdom, hvor helbredelse ikke er muligt. Målet er at fremme livskvaliteten for patienter og deres pårørende ved at lindre de gener, som sygdom kan medføre.

Det er kendetegnende for den lindrende indsats, at der arbejdes helhedsorienteret og tværfagligt.

På Anker Fjord Hospice vil følgende faggrupper være tilstede.

  • Sygeplejersker
  • Fysioterapeut
  • Psykolog
  • Socialrådgiver
  • Musikterapeut
  • Præst
  • Læge

De tilknyttede læger er ansat i det Palliative Team ved Hospitalsenheden Vest. Der er læge tilstede 3 dage ugentligt. Der er en regional palliativ lægevagtordning, som kan kontaktes, når der ikke er læge tilstede på hospice.

Patienter få tilknyttet 2-3 kontaktpersoner, som skal kunne koordinere forløbet.
Der afholdes statussamtaler efter ca. 14 dages indlæggelse. Sammen med patient og pårørende skabes der overblik over den aktuelle situation samt forløbet fremadrettet.

Fører opholdet til optimal symptomlindring således, at patienten vurderes til at være stabil i sygdomsforløbet, kan udskrivelse til eget hjem eller plejehjem komme på tale.
Alle patienter, der bliver udskrevet fra Anker Fjord Hospice vil blive tilbudt en navigator. Læs om navigatorordningen her

Læs vores husdyrspolitik her.

Er du ryger, kan du læse vores rygepolitik her.