Behandling, pleje og lindring af patienter med livstruende sygdom

Personalet på Anker Fjord Hospice er specialuddannet i den palliative indsats, dvs. behandling, pleje og lindring af symptomer hos patienter med livstruende sygdomme.

Som fagperson, kan du trække på vores viden gennem direkte henvendelse, eller ved at deltage på kurser og temadage.

Vi er en selvejende institution, der modtager patienter fra hele landet. Vi har en driftsaftale med Region Midtjylland.

I Danmark er der frit hospicevalg og det er gratis for patienterne at opholde sig på hospice. For patienter, der er bosiddende uden for Region Midtjylland er der egenbetaling for transporten til og fra Anker Fjord Hospice