Videncenter

Kurser og temadage

Anker Fjord Hospice har stor viden om og erfaring med behandling, pleje og lindring af patienter med livstruende sygdomme – og vi deler gerne ud af vores viden.

Fagpersoner har mulighed for at få en faglig rundvisning, ligesom vi laver tilpassede kursusforløb i palliation efter behov såvel på Anker Fjord Hospice som eksternt.

Samarbejdspartnere både i primær og sekundær sektor samt studerende er velkomne til at kontakte os for faglig sparring.

Kontakt hospicechef Herdis Hansen på tlf. 9659 4901 og hør mere om mulighederne for et specialkursus.

Hertil kommer, at vi har en række faste kurser og temadage med åben tilmelding.

Aktuelle kurser og temadage: