Støtte og gaver

Vedtaget af bestyrelsen for Anker Fjord Hospice den 23. september 2010.

Politik for gave- og donationskonto 
ved Anker Fjord Hospice

 

Præambel

Ophold på Anker Fjord Hospice skal være bedst mulig for patienter og deres pårørende. Det har altid højeste prioritet. Patienter og pårørendes behov og forventninger ændres hele tiden, og vi ønsker at imødekomme dem på bedst mulig vis. 

Meget er allerede muligt. Gave– og donationskontoen på Anker Fjord Hospice hjælper os til at virkeliggøre nye og ekstra muligheder i form af anskaffelser og aktiviteter, som ikke ligger indenfor de faste budgetrammer.

 

Kontoen

Anker Fjord Hospice har etableret en gave- og donationskonto i Ringkøbing Landbobank.

Region Midtjylland har i brev af den 7. august 2009 godkendt ansøgning om dispensation til oprettelse af kontoen, hvortil der kan ydes gave og donationer:

Anker Fjord Hospice Fondens Donationskonto – 7670 2199383 i Ringkøbing Landbobank.

 

Betænkning i forbindelse med begravelse/bisættelse

Der er udarbejdet særlig procedure, hvor betænkningskonto 7670 2836109 anvendes. Kontoen gøres op ca. 14 dage efter begravelsen/bisættelsen hvorefter beløbet overføres til donationskontoen.

Kontakt administrationen ved spørgsmål – telefon 9659 4900