Formål og idégrundlag

Støtteforeningen skal fremme aktiviteterne på Anker Fjord Hospice.

 

Støtteforeningens opgaver

At fremme alment velgørende aktiviteter for Anker Fjord Hospice.

At udbrede kendskabet til hospicetanken og til det konkrete hospicetilbud i Region 
Midtjylland, gennem oplysningsvirksomhed.

At støtte arbejdet på Anker Fjord Hospice, bl.a. ved at tilvejebringe aktiver eller ved at afholde/medvirke ved arrangementer på Anker Fjord Hospice.

At tilvejebringe økonomiske midler til foreningens arbejde ved at etablere et medlemsgrundlag i befolkningen, blandt privatpersoner, virksomheder og organisationer.

At yde støtte i form af medmenneskelig omsorg for mennesker, der har fået stillet diagnose med ringe eller ingen udsigt til helbredelse.