Pårørendes tilfredshedsundersøgelse

Der udsendes spørgsskema til efterladte ca. 8 uger efter dødsfald, resultatet af tilfredsundersøgelsen kan ses ved at klikke på året.   

2012

2013